KVO

We willen het centrum van Waubach veiliger maken. Winkeliers kunnen het niet alleen. Politie, brandweer en gemeente ook niet. Jaarlijks lijdt het Nederlandse bedrijfsleven schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid wil dat bedrijven en overheden hier gezamenlijk iets aan doen. Om deze reden is er het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In dit artikel lees je meer over de voordelen en de eisen van dit keurmerk.

Wat is het KVO?
Het KVO is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven zich in een veilige omgeving bevinden. In gebieden die het certificaat hebben behaald hebben ondernemers er alles aan gedaan om de omgeving veilig te maken en te houden. Het KVO-certificaat kan worden behaald als ondernemers, gemeente, politie en andere relevante partijen kunnen aantonen dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te waarborgen. Het behalen van een KVO-certificaat is niet wettelijk verplicht maar kan wel een positief signaal naar de consument zijn.

Wat is het voordeel van een KVO?
Een samenwerking tussen ondernemers en overheden biedt vele voordelen. Een veiliger winkelgebied trekt immers meer klandizie. Ook zorgt het KVO voor meer duidelijkheid over welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Zo ben je als ondernemer verantwoordelijk voor de veiligheid in je eigen onderneming en de lokale overheid voor de openbare orde en veiligheid in het winkelgebied. Waar ondernemers en de overheid elkaar tegenkomen kunnen moeite en geld worden bespaard.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
zie ook de website van Hoofdbedrijfsschap detail handel (klik hier)